คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

โครงสร้างบริหารงาน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา  

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ธวชพงศ  
       
ธวชพงศ Pongphaka Somdet Udon
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ