คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ต้อนรับ นายนิคม วิชัยโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 8 กุมภาพันธ์ 2564

080225641 080225642
080225643 080225644

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...