คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

ทำบุญตักบาตร

         งานโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ บริเวณหอประชุมศรีดอกคูน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

250225641 250225643
250225645 250225646

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...