คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

           กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาภาคพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่าน ผอ.ดร.เทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าวโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ 30 มีนาคม 2661 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

300325611 300325612
300325613 300325614

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..