คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

วันวิทยาศาสตร์

          กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

150825613 150825614
150825612 150825611

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..