คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 15 สิงหาคม 2561

150825615 150825616
150825617 150825618

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..