คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำโดยคณะท่านรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ร่วมต้อนรับ นายมานิต วรสิทธิกร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ในโอกาสนี้ในนามโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง 6 พฤศจิกายน 2561

061125612 061125613
061125614 061125611

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..