คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

วชิราวุธรำลึก

          กองลูกเสือ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุจดีเนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

231125611 231125612
231125613 231125614

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..