คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

รำลึกพระสุนทรโวหาร

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.มานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

260625621 260625622
260625623 260625624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..