คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

แห่เทียนพรรษา

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดย ท่าน ผอ.มานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำคณะครู นักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 กับเทศบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ 

150725621 150725622
150725623 150725624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...