พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดย นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

260725621 260725622
260725623 260725624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...