คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

กีฬาภายใน ประจำปี 2562

          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านทักษะการเล่นกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจาก นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

070825621 070825622
070825623 070825624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...