คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

270825621 270825622
270825623 270825624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...