คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ค่ายคุณธรรม ม.4

           กลุ่มกิจการนักเรียน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 29-30 สิงหาคม 2562 ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

290825621 290825622
290825623 290825624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...