คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

merry christmas

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวัน Christmas 2020 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านภาษาสากล และให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2562 

251225621 251225622
251225623 251225624

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...