คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรมปฏิบัติการวิทย์ฯ ม.ต้น

           นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GC ม.ต้น เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

190125631 190125632
190125633 190125634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...