คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

   
  
 
   
 Mongkhol 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
     
Mongkhol    

หัวหน้างาน : ศูนย์ ICT และเว็บไซตืโรงเรียน
งาน : โสตทัศนศึกษา

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : ยานพาหนะ

 

หัวหน้างาน : โสตทัศนศึกษา

 

 

     
 Thongpech Suchat Piyarat

งาน : โภชนาการ

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา  

หัวหน้างาน : ชุมชน

 

หัวหน้างาน : โภชนากร

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา

     
Monruedee2 Peangruethai Luxkhana

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา

หัวหน้างาน : ประชาสัมพันธ์

 

งาน : ธนาคารโรงเรียน

 

     
Chatchai Chaiyo Somdet

หัวหน้างาน : ธนาคารโรงเรียน

งาน : โสตทัศนศึกษา

งาน : ศูนย์ ICT และเว็บไซตืโรงเรียน

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา 

หัวหน้างาน : งานยานพาหนะ

หัวหน้างาน : สาธารณูปโภค

หัวหน้างาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา 

หัวหน้างาน : ดูแลอาคารสถานที่

 

 

 

 

     

Rujira

 Thanika  

หัวหน้างาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา

งาน : โชนาการ

งาน : สาธารณูปโภค

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

หัวหน้างาน : สำนักงานบริหารงานทั่วไป

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา

 

งาน : ชุมชน

งาน : โภชนาการ

งาน : สาธารณูปโภค

งาน : สำนักกลุ่มบริหารงานทั่วไป

     
Anutida   Pongsak

งาน : ประชาสัมพันธ์

 

 

งาน : อนามัยโรงเรียน

งาน : สาธารณูปโภค

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

  

งาน : โสตทัศนศึกษา

งาน : ศูนย์ ICT และเว็บไซตืโรงเรียน

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

งาน : สิ่งแวดล้อมศึกษา

     
 Chingchai    

งาน : ยานพาหนะ

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

 งาน : ดูแลอาคารสถานที่

 

 

งาน : ดูแลอาคารสถานที่ 

 

 

     
     

งาน : ดูแลอาคารสถานที่

 

งาน : ดูแลอาคารสถานที่