ประกาศผลการสอบคักเลือกนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
          1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
          2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>