คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

มอบรถจักรยาน

          มอบจักรยานกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดย นายนิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเนียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นตัวแทน พระครูโชติญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส วังหิน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (วัดใหม่เสนานิคม) มอบจักรยานในครั้งนี้ โดยการประสานงานของคุณครูรุจิรา ทระทึก 18 กุมภาพันธ์ 2564 

50497 50577
50579 50578

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...