คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

พิธีราชสดุดีลูกเสือไทย

        นายนิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยผู้กัำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ถวายบังคม และถวายมาลัยกร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

251125641 251125642
251125643 251125644

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...