คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

วันครู 2563

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีดอกคูน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

160125631 160125632
160125633 160125634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...