คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

โตไปไม่โกง

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริต โตไปไม่โกง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนให้เป็นคนดี ไม่คดโกง

140225635 140225636
140225637 140225638

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม