คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

เข้าค่าย 63

          งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือหาดสวนแก้ว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกสฬสินธุ์ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 

200225631 200225632
200225633 200225634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม