คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

ปัจฉิมนิเทศ

          งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายใบ ไชยศรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นประธานในพิธี 27 กุมภาพันธุ์ 2563 

270225631 270225632
270225633 270225634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม