คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

Big Cleaning Day COVID

          กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ 

260625631 260625632
260625633 260625634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม