คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมศรีดอกคูน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 24 กรกฎาคม 2563 

100825635 100825636
100825637 100825638

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม