คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

หน้าหลัก

อบรมสถานศึกษาปลอดภัย

          งานสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดโครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัย และการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 7 สิงหาคม 2563 

100825639 1008256310
1008256311 1008256312

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikhom

ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

ธวชพงศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม