คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

อบรมสถานศึกษาปลอดภัย

          งานสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดโครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัย และการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 7 สิงหาคม 2563 

100825639 1008256310
1008256311 1008256312

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม