คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

          โรงเรียนสหัสขันธ์ โดย ผอ.ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา พร้อมคณะครู ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งสองท่าน ได้แก่ นายภาณุวัชร อัศวภูมิ และ นายธวัชพงศ์ ประชารักษ์สกุล ในโอการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 15 ตุลาคม 2563 

151025631 151025632
151025633 151025634

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม