คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

          คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ต้อนรับ นายนิคม วิชัยโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 8 กุมภาพันธ์ 2564

080225641 080225642
080225643 080225644

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม