คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

มอบรถจักรยาน

          มอบจักรยานกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดย นายนิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเนียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นตัวแทน พระครูโชติญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส วังหิน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (วัดใหม่เสนานิคม) มอบจักรยานในครั้งนี้ โดยการประสานงานของคุณครูรุจิรา ทระทึก 18 กุมภาพันธ์ 2564 

50497 50577
50579 50578

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม