คำสั่ง / หนังสือราชการ

แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

รำลึกพระสุนทรโวหาร

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระสุทรโวหาร (สุนทรภู่) เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 (26 มิถุนายน 2564) โดย ได้รับเกียรติจาก นายนิคม  วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นประธานพิธีในครั้งนี้ 28 มิถุนายน 2564

65763 65764
65772 65778

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม