แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565

          งานป้องกันและแก้ไขปัญหารสารเสพติด กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน (ประจำปี 2565) โดยท่าน ผอ.นิคม วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อ่านสารและนำกล่าวคำปฏิญาณตนในครั้งนี้ 

270625651 270625654
270625652 270625653

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม