แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

วันสุนทรภู่ 2565

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดกิจกรรมรำลึกพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) เนื่องในวันสุนรทรภู่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมศรีดอกคูน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

290625651 290625652
290625653 290625654

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม