แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

         งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จัดพิธีสวนสนาม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ เนื่องใน 1 กรกฎาคม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ณ สนามโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 กรกฎาคม 2565 

010725651 010725652
010725653 010725654

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม