แผนปฏิบัติการ

ข้อมูลการรับนักเรียน

หน้าหลัก

ค่ายคุณธรรมและปรับพื้นฐาน GC

         งานโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Class : CG) กลุ่มบริหารงานวิชาการ ขัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

62914 62915
62923 63059

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ผู้บริหารโรงเรียน

Nikom 64

นายนิคม  วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Thawatpong 64

นายธวัชพงศ์  ประชารักษ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

Wilaiporn 64

นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม