หน้าหลัก

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นำโดยท่าน ผอ.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประธานกรรมการ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

120725594 120725591120725592 120725593

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม