หน้าหลัก

คำสั่งสอน

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาได้จัดทำคำสั่งมอบหมายครูและบุคลากรในสังกัดรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<Download>>

 

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม