หน้าหลัก

กิจกรรมถวายความอาลัย

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาโดยนายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรมการทำริบบิ้นสีดำเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 พฤศจิหายน 2559 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

0111255901 0111255902
0111255903 0111255904

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม