หน้าหลัก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มมส.

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดย ผอ.เทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา พร้อมคณะครู ต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

2311255901 2311255902
2311255903 2311255904

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม