หน้าหลัก

สหัสขันธ์ 3 ดี

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นำโดย ท่านผู้อำนวยการเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ดี สามัคคี สร้างบ้านแปงเมือง อำเภอสหัสขันธ์ 15 มีนาคม 2560 ณ แหลมโนนวิเศษ อเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

150325601 150325602
150325603 150325604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม