หน้าหลัก

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

           กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึก ษาจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

0304256005 0304256007
0304256006 0304256008

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม