หน้าหลัก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาโดย ท่านผู้อำนวยการเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ในการศึกษาดูงานโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 3 เมษายน 2560 

0304256001 0304256002
0304256003 0304256004

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม