หน้าหลัก

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่

          กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผู้อำนวยการเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ให้การปฐมนิเทศและประธานเปิดโครงการ 8-10 พฤษภาคม 2560 

080525601 080525602
080525603 080525604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม