หน้าหลัก

ค่าย STEM

          กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM Education แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

020725601 020725602
020725603 020725604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม