หน้าหลัก

กิจกรรม "กาแฟยามเช้า"

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" กับ สพม.24 ในการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยปัญหาของหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ของชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ โดย นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี 12 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

120725601 120725602
120725603 120725604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม