หน้าหลัก

ค่ายวิชาการ คณิตศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาโอเน็ตคณิตศาสตร์ ด้วย Problem Solving ตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 

160725601 160725602
160725603 160725604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม