หน้าหลัก

พิธีลงนามถวายพระพรและทำบุญตักบาตร

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ งานคุณธรรม จริยธรรม โดยโรงเรียนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์

270625604 270625603
270625602 270625601

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม