หน้าหลัก

วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทย และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรักในภาษาไทย และรวมถึงประวัติความเป็นมากวีของโลก โดยจดกิจกรรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 

020825601 020825605
020825603 020825604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม