หน้าหลัก

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

180825601 180825602
180825603 180825604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Supachat2

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม