หน้าหลัก

KKU Smart Learning

          โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดย ผอ.เทอดเกียรติ ขั้นธ์พิมูล และคณะครู ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

 211225601 211225602
211225603 211225604

>>>>>>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..

ผู้บริหารโรงเรียน

Manit1

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม